LIBS KLUB

Registrovaný člen LIBS Klubu získa výhody na 12 mesiacov od registrácie.

20% zľava na vybrané služby

10% zľava na sezónne akcie

mesačné žrebovanie o skvelé ceny

Poplatok za členstvo v LIBS Klube je 35,00,€ /12mesiacov.

Členstvo je neprenosné a platí len pre jednu osobu na dobu 12mesiacov od registrácie.
Losovanie prebieha vždy 15.-teho dňa v mesiaci a výherca bude zverený na web stránke, FB a instagrame. Zároveň bude kontaktovaný formou sms správy a na výhru má nárok po dobu 30dní od žrebovania.

Zmena pravidiel LIBS Klubu vyhradená.